Liên hệ

CÔNG TY TNHH KIM KHÍ Việt Anh
Địa chỉ: 571 đường Tam Trinh – Hoàng Mai – Hà Nội
Điện thoại:(04)36 425 602 /  Fax:(04)36 425 603   Email: inoxvietanh69@gmail.com 

Bản đồ chỉ đường: