Ống, hộp Inox 201

Ống Inox 201, Hộp Inox 201.

Trong Inox 201, thì người ta sử dụng Magan như là nguyên tố chính để thay thế Niken theo tỉ lệ 2:1. Chúng ta có thể thấy theo thành phần hóa học như sau:
+ Inox 201: 4.5% Niken và 7.1% Mangan
Với thành phần như thế này đã góp phần làm cho chi phí nguyên liệu thô của Inox 201 xuống rất thấp. Đây là lợi thế đầu tiên của 201.

Công ty Việt Anh luôn sẵn sàng cung cấp các loại Ống Inox 201, Hộp Inox 201 giá cả cạnh tranh, mọi số lượng, mọi kích cỡ!